Thursday, May 12, 2005

Det nye, norske folkeopprøret

Den norske bloggeren Fjordman gir sin tillatelse på forhånd til at alle som ønsker det kan kopiere, republisere, sende inn som kronikk eller leserinnlegg til avis, eller gjentrykke hele eller deler av alle mine norske tekster etter fritt ønske, så lenge du tilhører et demokratisk (ikke høyreekstremt) ståsted. Du kan også klippe og lime fra flere av dem, men ikke blande mine tekster med andres under navnet Fjordman, da jeg ikke lenger vil ha kontroll på hvilke meninger som formidles med min støtte. De som sender inn til aviser kan bruke sitt eget navn, og dersom de ønsker det nevne at teksten gjengis med tillatelse av Fjordman. Det er hyggelig, men absolutt intet krav, dersom en referanse gis til min blog. Du kan godt emaile teksten til venner, men vennligst ikke start noen organisert emailaksjon rettet mot politikere eller offentlige personer. Dette kan oppfattes som spam. Denne teksten finnes også i en svensk versjon. En kortere post om samme tema er dessuten skrevet på engelsk.

En fortsettelse av dette temaet finnes her: Fjordmans manifest for Stortingsvalget 2005
I april 2005 vedtok Stortinget, mot bare Fremskrittspartiets stemmer, den nye diskrimineringsloven, som skal tre i kraft januar 2006. FrPs innvandringspolitiske talsmann, Per Sandberg, er dypt skuffet og frykter konsekvensene av den nye diskrimineringsloven. – Loven vil jo sette rettsikkerheten til helt vanlige lovlydige nordmenn i fare, sier han. - Når Stortinget nå har vedtatt en lov om innføring av omvendt bevisbyrde og erstatningsansvar betyr det i realiteten at alle nordmenn som blir beskyldt for diskriminering er skyldig såfremt de ikke klarer å bevise annet. Omvendt bevisbyrde vil derfor skape svært mange justismord. Den nye loven kombinerer nå også omvendt bevisbyrde med erstatningsansvar, noe som betyr at en uskyldig person også står i fare for å måtte betale store erstatningssummer, fremholder Sandberg. Diskrimineringsloven føyer seg inn i rekken av vedtak som aktivt favoriserer innvandrere over innfødte nordmenn. Nylig vedtok også Stortinget at innvandrere i løpet av tre år nå får de samme pensjonsrettighetene som nordmenn bruker 40 år på å få.

I praksis legger diskrimineringsloven til rette for at innvandrergrupper, der muslimer er blant de mest aggressive, kan true seg til helt urimelig særbehandling. Det er allerede muslimske innvandrere i Norge som krever at arbeidsgiveren skal bygge et eget bønnerom der muslimene kan be i arbeidstida. De kan nå hevde at det er ”diskriminering” av muslimer dersom en arbeidsgiver ikke har dette. Lovteksten sier helt klart at dersom nordmenn beskyldes for diskriminering, så er de skyldige inntil det motsatte er bevist. Et nesten enstemmig Storting gir dermed innvandrere alle muligheter til å drive organisert utpressing av nordmenn, og gjør innfødte nordmenn mer eller mindre til annenrangs innbyggere i eget land. Det vil være forbudt å nekte muslimske kvinner å gå med hijab, slør, på jobb. Dette er helt urimelig, da mange ikke-muslimer med god grunn finner hijab støtende. Som Walid al-Kubaisi forklarer er slør er et politisk symbol på en aggressiv, anti-demokratisk ideologi, ikke ulikt nazistenes hakekors. Den internasjonalt meget anerkjente iranske skribenten Amir Taheri omtaler da også sløret som et ”våpen for visuell terrorisme, symbolet til en totalitær ideologi”. Men fascister som heter Adolf eller Henrik er tydeligvis ikke det samme som de som heter Abdullah eller Hassan, som mange av våre dagers fascister gjerne gjør.

Debatten pågår i Norge om vi skal avskaffe statskirka. Det ingen sier er at den egentlig er uinteressant, ettersom vi i realiteten allerede har innført en ny statsreligion her i landet. Den nye trosbekjennelsen som alle skal underkaste seg heter "flerkulturell likestilling". Den kommer komplett med sin egen Inkvisisjon, det nye, utvidede Likestillingsombudet, som får store fullmakter i følge diskrimineringsloven til å sørge for at Den Rette Lære følges av alle landets innbyggere. Det er påfallende at den flerkulturelle ideen opphøyes til statsideologi i Norge på samme tid som land som Nederland forlater den, etter smertefulle erfaringer med at den ikke fungerer. Innfødte nederlendere er nå i ferd med å bli en til dels forfulgt minoritet i sine egne storbyer, noe som fort kan bli tilfelle i Norge også. Det er det allerede i Sverige. Den selvutslettende mentaliteten hos landets opprinnelige befolkning er gått så langt at selv det å vise et nederlandsk flagg i Nederland eller et svensk flagg i Sverige oppfattes som støtende.

La oss gjøre et lite tankeeksperiment. Tenk deg at noen professorer på universitetet finner ut at det som skal til for å hjelpe tidligere voldsdømte er at de skal flytte inn sammen med akkurat dine barn, og bo i ditt hus. Du har jo en slik harmonisk familie at dette sikkert vil smitte over på dem. Riktignok har disse personene laget store problemer absolutt alle steder de har bodd tidligere, men professorene forsikrer om at dette kommer til å gå bra. Og du aksepterer. Utenkelig, ikke sant? Ingen vil jo godta at noen skal drive farlige sosiale eksperimenter med deres barn.

Vel, la oss nå tenke oss at akademikerne og myndighetene ikke bare var idiotiske nok til å foreslå ideen, men at folket også var naive nok til å la dem få prøve den ut. Spørsmålet er hvor dum man egentlig har lov til å være. Når kan man ikke lenger si at man var naiv og ”ikke visste”? Det er galskap å importere en voldelig islamsk kultur som ligger i krig med absolutt alt og alle, og så tro at det skal gå bedre her enn det har gjort alle andre steder. Eksperimentet slår selvsagt feil, slik alle logiske argumenter tilsa det ville. De opprinnelige innbyggerne i huset trakasseres så mye at de til slutt flytter ut, og overlater stua til innflytterne. Nå har imidlertid både akademikerne, politikerne og deres heiagjeng i mediene investert så mye prestisje i prosjektet at de nekter å gi det opp. De som bor i huset skal nå tvinges ved lov til å akseptere de aggressive innflytterne, og forbys å kritisere dem. Faktisk skal tilflyttingen fortsette, ettersom offisiell politikk tilsier at dette er bra. Mediene jubler over suksessen til dette storslåtte eksperimentet, mens de som eier huset flykter derfra.

Utrolig nok er det akkurat dette som skjer, bare i mye større skala. Store deler av Oslo evakueres nå raskt for innfødte nordmenn, som ikke lenger orker trakassering av seg og sine barn. Tallet på innvandrere vokser raskt og vil om et par tiår utgjøre flertallet i vår egen hovedstad, noe både mediene, politikerne og Statistisk Sentralbyrå prøver å snakke så lite om som mulig. Gjengkriminalitet er i ferd med å bli et alvorlig problem, også utenfor Oslo, samtidig som sosialutgifter til innvandrere kjører bydeler eller kommuner i grøfta. Ved å vedta denne diskrimineringsloven har Stortinget passert grensen for lovlig dumhet. Norge terrortrues av muslimer, som aktivt jobber for å kvele all kritikk av islam, og norske borgere lever med drapstrusler fra innvandrere fordi de bruker sin ytringsfrihet. At våre egne folkevalgte da reagerer med å gi enda mer spesialbehandling til muslimske innvandrere og kneble sitt eget folk kan vanskelig sees på som noe annet enn et svik.

Hva gjør så mediene med at Stortinget dolker sitt eget folk i ryggen? Altfor lite. At våre tragisk naive politikere vedtar slike lover åpner for mistenkeliggjøring, men hvorfor forteller ikke pressen oss mer om at denne loven er vedtatt og hvilket vepsebol av problemer den åpner for? Selv politisk korrekte miljøer må da forstå hvor uheldig det er at den saksøkte selv må bevise sin uskyld i saker hvor det er lite konkrete bevis. De samme journalistene som maler fanden på veggen og snakker om ei ny mccarthy-tid i USA gir blaffen når våre folkevalgte foretar ett av de største overgrepene mot sine egne innbyggere i moderne tid. Kan det skyldes at de samme raddisjournalistene ikke er interessert i å ta i emnet? De har jo selv anbefalt dette flerkulturelle samfunnet i flere tiår. Mediene skal passe på at myndighetene gjør jobben sin. Men hvem passer på at mediene gjør sin? Kanskje bloggerne, folket selv, må ta den oppgaven. Mediene kan ikke kritisere eliten. Mediene ER eliten. Journalistene utgjør en godt betalt gruppe blant landets toppsjikt. De deler denne elitens mistro mot og forakt for vanlige folk. At pressen i stor grad ''glemmer'' å informere om dette lovvedtaket er derfor dessverre som forventet.

Kommunalminister Erna Solberg, som tidligere har tatt til orde for et muslimsk shariaråd i Norge, ønsker en skjerpet rasismeparagraf og straffelovgivning. Dette for å slå hardere ned på ”rasistiske og diskriminerende uttalelser”, blant annet på internett. Men hva er så rasistisk og diskriminerende? Ettersom regjeringen selv definerer rasisme til å inkludere kultur og religion, ikke bare hudfarge, vil dette gjøre det svært vanskelig å kritisere ikke-vestlige kulturer generelt sett. Antirasistisk Senter og andre som kun lever av å finne angivelig ''rasisme'' overalt vil selvfølgelig utnytte en slik naiv lov. I praksis vil man få en situasjon der ”rasisme” betyr ”berettiget kritikk av alle som ikke har blå øyne”. De eneste man kan kritisere blir da hvite med vestlig, jødisk-kristen bakgrunn, som til gjengjeld skal demoniseres mest mulig. Det er ikke rasisme å kritisere for eksempel muslimer, selv om muslimer her i landet gjør alt de kan for å forby dette. Faktisk kan man argumentere for at det er diskriminerende ikke å gjøre det. Det innebærer at man tror at brune muslimer ikke har samme evne til å takle kritikk som hvite kristne, at de ikke er voksne og intelligente nok. Enkeltpersoner har krav på respekt for sitt menneskeverd. Ingen kulturer eller religioner har imidlertid automatisk krav på respekt. Det er neppe noe smart trekk å legge lokk på en vanskelig debatt i håp om at den skal forsvinne. Den vil heller dukke opp igjen i mer aggressive former seinere.

Hele ideen om et flerkulturelt samfunn strander på flere grunnleggende punkter. Den forutsetter en ”likestilling” mellom alle kulturer. Det er moralsk uakseptabelt at innfødte som bor i sin egen nasjon skal undertrykke sin kulturidentitet fordi noen andre helt frivillig velger å flytte til deres land. Dessuten bygger ideen på tanken om at alle kulturer er likeverdige og har samme krav på respekt. Det er åpenbart galt. Kulturer er ikke likeverdige og har aldri vært det. Det er latterlig at planetens mest suksessrike kulturer, som den norske, skal sidestilles med planetens mest mislykkede kulturer, fra primitive, islamske føydalsamfunn som Pakistan og Somalia. Tvangsekteskap og æresdrap på ulydige kvinner omtales i dagens debatt som "middelalderske". Men i middelalderens Norge og Europa var tvangsekteskap og æresdrap på kvinner lovstridige overgrep. Å omtale slike overgrep i islamske miljøer som ”middelalderske” er derfor ikke en fornærmelse mot islamsk kultur, det er en fornærmelse mot middelalderen. Grunnen til at folk flytter til våre vestlige land i utgangspunktet er jo at våre samfunnssystemer fungerer bedre enn de i deres hjemland. At vi da skal vise ”toleranse og respekt” overfor disse vitner om at hele den flerkulturelle debatten er blitt en stor, meningsløs skjønnhetskonkurranse. ”Lille speil på veggen der, hvem er mest tolerant i verden her?” ser ut til å være mottoet. Vestlige intellektuelle bruker innvandrere som speil for sine egoer, i en sport der de kan pleie sin forfengelighet gjennom misforstått tro på at toleranse er å rakke ned på sin egen kultur. Et glimrende eksempel er Professor i Sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, som tar fem års permisjon for å lede en storstudie av det flerkulturelle Norge. Han sier selv at han bor i en ”kjedelig, hvit del av byen”, og omtaler innfødte nordmenn lett foraktfullt som ”norskinger". Hans mentalitet vitner om en dårlig skjult forakt for vanlige nordmenn, der eliten som selv bor i trygge, enkulturelle forsteder driver flerkulturelle sosiale eksperimenter med de små maurene på gulvet.

Den multikulturelle ideologien er ondartet, fordi den fragmenterer samfunnet, i separate kulturelle gettoer i en slags apartheid. Vi bor i en tidsepoke som preges av på den ene siden autoritære bevegelser som religiøse fundamentalister, med en absolutt sannhet gyldig overalt og til alle tider, og på den andre siden kulturrelativismen, som lærer at alle kulturer er likeverdige og unnlater å ta noen prinsipielle vurderinger. Er dette bare tilfeldig, eller er det mulig at multikulturalismen ikke gir toleranse, men tvert imot åpner et tomrom av likegyldighet som inviterer til å fylles av aggressive og autoritære ideologier?

Ikke kom med tomt prat om at innvandringen skyldes ”solidaritet”. Solidaritet med hvem? Definitivt ikke med våre barn og barnebarn, som vil vokse opp i et mye mindre trygt land med mer etniske konflikter takket være vår idioti. Kan Somalias eller Iraks problemer løses ved innvandring til Norge? Selvsagt ikke. Innvandringen vil derimot skade Norge, uten noen merkbare resultater i andre land. Hva er vitsen med det? Og hvordan kan man si at det dreier seg om folk som flykter fra krig og nød når så mange som 80 % av asylsøkerne som kommer hit har hatt hjelp av menneskesmuglere, og 90 % ikke har identitetspapirer?

I Norge i 2005 er det blitt slik at de eneste som ikke skal få bevare sin kultur er innfødte nordmenn. Det ligger en klar, men aldri uttalt anti-hvit rasisme i dette. Pakistan har i dag omkring 160 millioner innbyggere. Dette tallet er forventet å øke til minst 200 millioner, muligens 250 millioner eller kanskje enda mer i løpet av en generasjon eller to. Hvem er det egentlig som har mest behov for å bevare sin kultur? En kvart milliard pakistanere, eller usle fire millioner nordmenn? Pakistans største problem, og grunnen til at så mange pakistanere vil til Norge og andre vestlige land, er en befolkningsvekst totalt ute av kontroll. I et allerede fattig land får folk altfor mange barn, som de overhodet ikke kan gi en skikkelig utdannelse og sjansen til et verdig liv. Kanskje noe å tenke på neste gang muslimer skryter av at “islam er verdens raskest voksende religion”. Islamske land produsere enorme mengder barn uten framtidsutsikter. De kommer til å flomme over og ødelegge Europa dersom vi fortsetter dagens innvandringspolitikk. Merkelig nok omtales pakistanere likevel som en “sårbar minoritet”. Det er pussig at de samme radikale akademikerne som vil at vi skal se alt i et ”globalt perspektiv” ikke makter å se sitt eget land i dette. I et globalt perspektiv er ikke 1,2 milliarder muslimer ei svak minoritetsgruppe som trenger spesielt vern om sin kultur. Det er derimot 4 millioner nordmenn.

Det finnes et tjuetalls arabiske land, dersom man tar utgangspunkt i medlemmer av Den arabiske liga. Øker ”det kulturelle mangfoldet” i verden dersom f. eks Norge eller Danmark gjennom innvandring i økende grad blir arabisert? Man vil da få enda ett av mange arabiske land, mens det eneste Norge som finnes blir utslettet. Dersom ”kulturelt mangfold” er det som regnes som positivt, er dagens innvandringspolitikk til Europa en katastrofe. Man erstatter unike nasjonale kulturer utviklet over hundrevis av år med burka og sharia. Man merker 68-generasjonens hat mot vestlig og jødisk-kristen kultur bak dette, og deres irrasjonelle skyldkompleks. Vi har ingenting å be om unnskyldning for. Vi feirer i år 100 år som selvstendig land. I løpet av denne tida har i gått fra å være ett av Europas fattigste til ett av verdens rikeste land, selv før vi fant oljen. Vi har ikke kolonisert noen, men faktisk selv opplevd å være okkupert av andre. Og kanskje vært slaver i større grad enn drevet slavehandel selv. Tanken om at vi er ”skyldige i utbytting” er tøv, spesielt overfor muslimer som selv har drevet massakrer og kolonisering av andre i hundrevis av år. Å lære om toleranse av pakistanske muslimer, som grovt undertrykker kristne i sitt hjemland og har nesten utryddet hinduer og buddhister, er som å lære ikke-vold av Dsjengis-khan. Den flerkulturelle ideologien bygger derfor ikke først og fremst på overdrevet respekt for andre kulturer, men forakt for vår egen.

Stortinget tror tydeligvis at denne diskrimineringsloven vil dempe framtidige etniske motsetninger mellom innvandrere og nordmenn. Resultatet vil snarere bli det stikk motsatte. Mange nordmenn vil bli sinte på innvandrere, som nå skal få enda flere særfordeler - uten at de kan få utløp for sine frustrasjoner. Noen vil konkludere med at denne loven kunne vedtas fordi hvite nordmenn av jødisk-kristen bakgrunn ikke er organiserte. Innvandrere har tunge, etablerte organisasjoner i ryggen, med millioner av kroner i statsstøtte og politikernes øre. Innfødte nordmenn derimot behandles som onde overgripere som er slemme mot forsvarsløse minoriteter. Den nye diskrimineringsloven er også kun laget for å beskytte det den kaller minoritetene, og den aksepterer også at minoriteter kan kvoteres på alle samfunnsområder uten at majoritetsbefolkningen dermed kan påberope seg etnisk diskriminering. Det er neppe urimelig å kalle dette en apartheidlov. Diskrimineringsloven vil derfor sannsynligvis legge grunnlaget for etnisk separatisme og økt nasjonalisme, akkurat det Stortinget ønsker å unngå. Innfødte nordmenn vil danne egne etniske organisasjoner, slik alle innvandrergrupper og samer forlengst har gjort. Man vil argumentere for at nordmenn er urbefolkningen i Norge, og at innvandringen strider mot denne urbefolkningens rettigheter til sitt eget land og kultur, slik de er nedfelt i FN-konvensjoner.

Ideen om et flerkulturelt innvandrersamfunn slår feil fordi den er en dårlig ide, ikke fordi nordmenn er vrangvillige eller ikke prøver hardt nok. At man prøver å presse igjennom en mislykket ideologi ved å forby all opposisjon og si at folk er skyldige inntil det motsatte er bevist er slik man gjorde i det tidligere Sovjetunionen. Det innebærer at Norge tar et vesentlig steg bort fra et fungerende demokrati i retning av et dysfunksjonelt eksdemokrati med en del totalitære trekk, slik Sverige allerede er. At integrering betyr ”gjensidig tilpasning” er bare et kamuflert angrep på norsk kultur. Ordet ”integrering” bør byttes ut med ”assimilering”. Innvandrere som helt frivillig kommer hit bør tilpasse seg vårt samfunn eller reise et annet sted. Debatten om et flerkulturelt Norge er selvmotsigende. Du kan ha et flerkulturelt samfunn eller du kan ha Norge. Du kan ikke ha begge deler. Vår rett til å bevare vår kultur i vårt eget land skal alltid stå over den for innvandrere som helt frivillig flytter hit. I motsatt fall bør særlig venstresiden nå endelig stå åpent frem og innrømme at ideen om et flerkulturelt samfunn i praksis betyr at nordmenn må står og se på, og til og med betale for, at deres egen kultur skal fortrenges i deres eget land.

Det nærmer seg 17. mai, i et år da vi feirer hundre år som selvstendig nasjon. Med den nye diskrimineringsloven burde kanskje tittelen for feiringen av unionsoppløsningen være ”Norge – fra selvstendighet til ny kolonitid”. Vi feirer at vi er herrer i eget hus, samtidig som våre folkevalgte gir utlendinger forrang over nordmenn i Norge. Vi feirer at vi er en selvstendig nasjon, samtidig som Stortinget presser en flerkulturell ideologi som i praksis vil bety at nasjonen Norge skal avvikles. Den nye diskrimineringsloven bør bringes opp som viktigste sak i valgkampen, og partier som Fremskrittspartiet bør gjøre det klart at et absolutt krav for støtte til noen regjering etter valget vil være at denne loven omstøtes før den trer i kraft i januar 2006. Det er på tide med et nytt folkeopprør.

22 Comments:

At May 12, 2005 6:13 PM, Anonymous Anonymous said...

Norska såväl som svenska regeringarna har tydligen bestämt att båda ursprungsbefolkningarna skall begå kollektivt självmord och importerar bödlarna som ska hjälpa de motsträviga på traven och lagstiftningsvägen gör det förbjudet att sätta sig till motvärn.

 
At May 12, 2005 6:52 PM, Anonymous Anonymous said...

:)
I'll be waiting for the english version.

 
At May 12, 2005 7:57 PM, Anonymous Anonymous said...

Absolutt glimrende artikkel. Som din artikkel om svenske forhold så er sammenstillingen du har gjort enorm. Jeg var virkelig ikke klar over hva den nye loven sa. Dette kommer til å føre til mange mange erstatningssøksmål fra lykkejegere av en mengde nasjonaliteter mot nordmenn.

 
At May 12, 2005 7:57 PM, Blogger simulev said...

"Fremskrittspartiets"

It's about somewhere (no, exactly) there -where the pro-terorist PC Muslim-huggers will stop reading.
And instead yelling respond on co-pilot automatic mode: "racists!".

 
At May 12, 2005 11:11 PM, Blogger Unknown said...

"Look forward to the translation."


It will be a shorther post in English, and not identical. But the topic will be the same.

 
At May 13, 2005 1:15 PM, Anonymous Anonymous said...

Dette var solid, Fjordmann. Meget bra. Vi må alle hjelpe til å spre linken til denne artikkelen.

 
At May 13, 2005 2:33 PM, Anonymous Anonymous said...

STÆRKT! Hvor ER du vred! ;-)

"Do" - for stuff on Denmark, read my blog, especially posts like "status on denmark" but a lot of goodies are spread around.
or simply ask me specific questions.

mikkel, enough.typepad.com

 
At May 13, 2005 10:32 PM, Anonymous Anonymous said...

Veldig godt skrevet!
Utrolig mange gode poenger, som mange Norske politikere absolutt bør ta til seg.

 
At May 15, 2005 1:48 PM, Anonymous Anonymous said...

Ein veldig god artikkel. Det viser seg at dei neste åra kjem til å verte kritiske om vi ikkje skal bli eit nordens Libanon. No må politikarane snu

 
At May 15, 2005 1:55 PM, Blogger Unknown said...

"Oddmund: Det viser seg at dei neste åra kjem til å verte kritiske om vi ikkje skal bli eit nordens Libanon. No må politikarane snu"


Politikerne kommer ikke til å snu, de må presses. Knallhardt og vedvarende. Jeg tror Norge og Danmark fremdeles har en mulighet til å unngå en katastrofal utgang, men det forutsetter at alle som skjønner alvoret gjør jobben nå. Sverige har allerede så store problemer at jeg vet ikke om det er noe mer som kan gjøres i det tilfellet.

 
At May 20, 2005 11:58 AM, Blogger palodegard said...

Takk for kommentar på min blogg, Fjordman! Jeg har lagt ut et lite spørsmål til deg der - svar om du vil.

 
At May 26, 2005 3:54 PM, Anonymous Anonymous said...

Utrolig bra og saklig framleggelse av artikkel. Samtidig må jeg bare si, og jeg har fryktet dette i 5-6 år nå, at jeg blir fysisk uvel når jeg leser gjennom artikkelen og ser hva de folkevalgte gjør med landet som våre foreldre har skjenket oss. Når jeg i tillegg leser på HonestThinking.org og Hylland, som jo har vetorett på sannheten, så mener jeg bestemt at vi har ingen tid å miste. Det norske folk må få vite dette så raskt som mulig, spesielt når media ikke gir dem den hele og fulle innsikt i dette.
Ser fram til flere interessante innlegg fra deg Fjordmann.
Mvh.matta

 
At May 26, 2005 4:40 PM, Anonymous Anonymous said...

Artikkelen din er full av feil. De fleste av disse går på at du tar enkeltsaker og generaliserer til å gjelde hele grupper. Om noen muslimer gjør noe galt, betyr ikke det at alle muslimer må stenges ut av landet. Den norske lov gjelder for innvandrere også, selv om du forsøker å femstille det som annerledes i denne artikkelen. Omskjæring og vold mot kvinner er ulovlig i Norge, også for muslimer. Terror og drapstrusler er ulovlig i Norge, også for muslimer.

Du spør et sted hva som er vitsen med innvandring. Vitsen med innvandringer er at man redder liv. Om det ikke fungerer akkurat slik, eller om du kan grave opp enkelttilfeller der innvandrernes liv ikke har vært i fare, betyr ikke det at hele systemet er feil og at grensene må stenges, og at vi må la uskyldige mennesker dø.

 
At May 26, 2005 6:00 PM, Blogger Unknown said...

Kalle: Dersom du mener det er noen feil, kom med konkrete eksempler.

 
At May 26, 2005 6:48 PM, Anonymous Anonymous said...

kalle:
Det virker for meg som at det for hver "uskyldig" vi redder, så kommer det desto flere som ikke er det.
Dette er typisk venstreorientert debatteknikk, anklag uten presisjon, det er jo det SMED-dekretet også går ut på.
Norske lover hensyntas nok i svært liten grad i det muslimske miljøet, hva spesielt kvinners rettigheter angår. Kadra avslørte en rekke Imamer, som styrer menighetens tankegods som de vil,hvor på de i etterkant i debatter kalte dette oppspinn og benektet alt....akkurat som venstresiden, som er i ferd med å se sin drøm bli til et mareritt likt Sveriges.
(sorry Fjordmann, ikke meningen å kapre siden)

Mvh. matta

 
At May 27, 2005 12:47 PM, Anonymous Anonymous said...

Den første feilen:

”I praksis legger diskrimineringsloven til rette for at innvandrergrupper, der muslimer er blant de mest aggressive, kan true seg til helt urimelig særbehandling. Det er allerede muslimske innvandrere i Norge som krever at arbeidsgiveren skal bygge et eget bønnerom der muslimene kan be i arbeidstida. De kan nå hevde at det er ”diskriminering” av muslimer dersom en arbeidsgiver ikke har dette”

Du sier at muslimer (du linker til saken med Oslo Taxi, men uttalelsen din er mer generell enn det) nå kan hevde at de blir diskrimnert hvis de ikke får bønnerom på arbeidsplassen. Det kan de selvfølgelig hevde, men i loven, som du også har en link til står det: ” Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer eller foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon. “ Altså vil det ikke være diskrimnering med mindre de kristine på arbeidsplassen har fått privilegier muslimene ikke har. F.eks. et kapell. Påstanden din er fullstendig søkt, og ubegrunnet.

Dette var bare ett eksempel. Flere steder i teksten lar du enkeltpersoner representere hele grupper, og enkelthendelser generaliserer du til å bli trender. Ett sted står det: ”Den selvutslettende mentaliteten hos landets opprinnelige befolkning er gått så langt at selv det å vise et nederlandsk flagg i Nederland eller et svensk flagg i Sverige oppfattes som støtende.” Saken du linker til i Sverige handler om en rektor som nektet skoleelever å ha på seg klær med symboler for Sverige. Rektoren får ikke forklart hvorfor i artikkelen. Det verste med å bruke slike saker som argument er allikevel at du trekker slutningen at siden det har skjedd en eller to ganger, har det blitt normalen. Det har du selvsagt ingen grunn til.

Artikkelen din er gjennomsyret med en forakt for ikke-vestlige kulturer. Jeg er enig med deg at dersom en kultur fører til at kvinner lemlestes og uskyldige tortureres, så er vår vestlige kultur bedre (men jeg er ikke enig i at den muslimske kulturen er en sånn kultur. Det er heller ikke de fleste muslimer enig i, eller de fleste fagfolk). Men selv om det var tilfelle at enkelte innvandrermiljøer tilhører en slik kultur, ville jeg ikke være enig i at en bedre løsning vil være å la dem dø i sitt krigsherjede hjemland. Hovedutfordringen når det gjelder innvandring er ikke å stoppe den, men å få den til å fungere, og her har Norge og mange andre land langt igjen. Det finnes imidlertid flere eksempler på vellykket integrering av mennesker fra andre kulturer, f.eks. fra USA. Svartmalingen i din artikkel er fryktelig pessimistisk og unødvendig.

 
At May 27, 2005 12:53 PM, Anonymous Anonymous said...

til matta:

Du skriver: "Det virker for meg som at det for hver "uskyldig" vi redder, så kommer det desto flere som ikke er det."

Du må selvfølgelig få lov til å ha dette inntrykket, men du kan ikke bruke det som grunn til å la være å hjelpe folk som er i livsfare. Påstanden din om at det kommer to som er "skyldige" (i hva?) for hver uskyldige ser jo ut til å være noe du har funnet på.

"Dette er typisk venstreorientert debatteknikk, anklag uten presisjon, det er jo det SMED-dekretet også går ut på."

Hva mener du med "dette" i dette tilfellet?

"Norske lover hensyntas nok i svært liten grad i det muslimske miljøet, hva spesielt kvinners rettigheter angår."

Igjen er dette bare et inntrykk du sitter med. Du har ingen dokumentasjon for påstanden din. Og om det var tilfelle at det muslimske miljøet ikke tar hensyn til norske lover, ville det ikke det beste da være å jobbe for at de begynner med det, i stedet for å bryte kvinners rettigheter i landet de kommer fra?

"Kadra avslørte en rekke Imamer, som styrer menighetens tankegods som de vil,hvor på de i etterkant i debatter kalte dette oppspinn og benektet alt"

Det er selvfølgelig kritikkverdig, men igjen: Man kan ikke generalisere, og la imamene representere alle muslimer som søker tilflukt i Norge. Svært mange muslimer har kritesert imamene etter denne episoden.

 
At May 28, 2005 8:43 AM, Blogger Unknown said...

Kalle: Nei, det er ikke søkt. Hele resultatet av omvendt bevisbyrde vil være at nordmenn vil gi etter for alle slags urimelige krav, av frykt for rettslig trakassering. Og muslimer vil hevde at det er "diskriminering" at de ikke har et eget bønnerom. At andre religioner ikke har det gir muslimer blaffen i. De er herrefolket og har krav på alt det deres religion sier, uansett.

 
At May 28, 2005 11:32 AM, Anonymous Anonymous said...

Du høres ut som en dommedagsprofet. Det du sier er sterkt preget av fremmedfrykt. "At andre religioner ikke har det gir muslimer blaffen i" er en totalt uholdbar ting å si i en debatt. Usaklig og løgnaktig. Heldigvis fører den underliggende tonen i språkbruken din til at argumentene dine vil være fullstendig irrelevante for ethvert oppegående menneske. Hvis det er noen som er en trussel for vårt vestlige siviliserte samfunn er det deg og dine høyrevridde venner.

 
At May 28, 2005 2:08 PM, Blogger Unknown said...

Påstanden er et enkelt faktum. I følge sharia er muslimske menn de eneste fullverdige innbyggerne i en islamsk stat. Jøder og kristne er mindre verdt, og medlemmer av andre religioner lite eller ingenting verdt. Det er også i prinsippet lov å gå til væpnet angrep på vantro ikke-muslimer som ikke aksepterer at muslimene gjør som de vil. Pakistanske muslimer som forfølger kristne i sitt hjemland blir plutselig svært opptatt av toleranse overfor minoriteter når de kommer hit. Dette grove hykleriet skyldes islams herrefolkmentalitet. Ikke belær meg om islamsk lov jeg tydeligvis kjenner vesentlig bedre enn deg. Den underliggende tonen i språkbruken din avslører et venstrevridd raseri overfor en som viser at dine flerkulturelle fantasier ikke har rot i virkeligheten.

Jeg tar gjerne imot konkrete tilbakemeldinger dersom du kan påvise at den og den linken er feiltolket o.l. Jeg krever imidlertid et visst minimum av bevisførsel. Personlige fornærmelser som bare slenges ut av løse lufta kan jeg derimot finne på å slette.

 
At May 28, 2005 5:00 PM, Anonymous Anonymous said...

"Påstanden er et enkelt faktum. I følge sharia er muslimske menn de eneste fullverdige innbyggerne i en islamsk stat."

Det er uansett ingenting som tyder på at det er i ferd med å bli sånn i Norge. Det er det som gjør at du høres ut som en dommedagsprofet. Du trekker fram en rekke tilfeller der muslimer har brutt norsk lov, og får det til å høres ut som et mye større samfunnsproblem enn det egentlig er, og at demokrati og ytringsfrihet er i fare osv.

Og jo, påstanden om at mangel på bønnerom er diskriminering er søkt. Det er en særdeles enkel sak å lese loven og dermed dokumentere at det ikke forekommer diskriminering. For at diskriminering skal forekomme må det være forskjellsbehandling inne i bildet. Dessuten gjelder loven begge veier, og dermed kan også du anklage andre for diskrimninering. Dette er ikke forskjellsbehandling. Du er arrogant som uttaler deg så sikkert om konsekvensene av en lov som helt sikkert er utarbeidet av dyktige jurister som ikke har hatt til hensikt å skape den forskjellsbehandlingen du er så redd for. Du skal selvfølgelig få lov til å uttale deg, men du bør begrunne det ut over å uttale deg generelt om hva muslimer tror og tenker.

 
At May 29, 2005 1:44 PM, Blogger Unknown said...

Ytringsfriheten ER i fare, ikke bare i Norge, men i alle vestlige land. Muslimer prøver å kvele all kritikk av islam, enten ved å stemple det som "rasisme" eller ved fysiske trusler. Gjerne en kombinasjon av begge. Jeg har ellers ingen tillit til intensjonene til Erna Solberg, som tidligere har prestert å ta til orde for et shariaråd i Norge. Hun er et prakteksempel på en person som fullt og fast tror på den idiotiske flerkulturelle ideologien, og et bevis på at den ikke alltid er begrenset bare til venstresiden.

 

Post a Comment

<< Home