Monday, December 05, 2005

Hva koster innvandringen? Åpent brev til Dagbladet

Noe av det mest irriterende med Dagbladet er at de har ledet an i å fremstille Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen og andre som har kritisert innvandringen som halvrasistiske tullinger i over en generasjon. Nå som svært alvorlige konsekvenser av den flerkulturelle innvandringen begynner å bli åpenbare i hele Vest-Europa, viser de ingen tegn til å innrømme at de har tatt feil. Tvert imot omtalte de FrPs tanker med ord som "brunspettede" og "grums" så sent som i november 2005. Det er mange av oss som har vært naive, men det finnes ærlig talt en grense for hvor dum det er lov til å være, og den er nådd nå.

Helt siden 1980-tallet har Dagbladet og andre argumentert for at innvandringen er lønnsom for oss. De drev noe som minnet om heksejakt på FrP-ere på 90-tallet som ville ha et innvandringsregnskap. Blant annet kjørte de en forside med Carl I. Hagen og skrev "Dette koster Hagen nordmenn", der de stilte opp et regnskap som viste at Hagen var en netto utgift for Norge som stat. Morsomt.

Nå begynner den egentlige regningen å komme på bordet, og det er det svært stille om. Høyreekstremistene i NRK meldte for eksempel at familien til 47 prosent av barn med ikke-vestlig bakgrunn trengte sosialhjelp i løpet av 2001. Dette er nesten ti ganger så mange som blant norske barnefamilier. Dersom dette er riktig, kan det da umulig stemme at innvandringen er lønnsom for oss? Aftenposten viste seinest i høst at en svært høy prosentandel av innvandrerne i Norge får sosialhjelp, uføretrygd eller andre former for offentlige støtte. Innvandringen vil derfor fortsette å bidra til en økt snarere enn til en redusert forsørgelsesbyrde, dvs. til at byrdene på den arbeidende befolkning blir større i stedet for mindre. Tall fra Sverige og Danmark tyder på at innvandringen koster samfunnet flere titalls milliarder kroner netto hvert år. Det er en av de viktigste grunnene til at hele den svenske velferdsstaten nå vakler, for eksempel. I tilfelle betyr det at en avis som Dagbladet har systematisk feilinformert nordmenn i over en generasjon, og aldri blitt stilt til ansvar for dette.

Ikke bare øker andelen innvandrere voldsomt, det koster oss altså store summer hvert år. Skandinavia og Europa må være den første sivilisasjonen i historien som med et smil betaler andre for å kolonisere oss, og henger ut alle som protesterer som "rasister". Vår elite synes dette har vært så vellykket at prosjektet bør fortsette på ubestemt tid. Tallene dreier seg bare om reine utbetalinger i sosialhjelp og trygd. Dersom vi inkluderer en sterk økning i kriminalitet og vold generelt som har fulgt i kjølvannet av innvandringen, stiger kanskje de årlige kostnadene med enda noen titalls milliarder. I tillegg kommer store utgifter til anti-terrortiltak, men også tolker, morsmålsundervisning, støtte til alle mulige foreninger og grupper, bygging av moskeer pluss, pluss. Likevel sier ledende politikere som Høyres leder Erna Solberg at dette er "ønsket innvandring" som vil ha positive økonomiske virkninger for landet. Hvorfor får hun slippe unna med å si noe som er åpenbart uriktig?

Dersom andre viktige samfunnsinstitusjoner hadde tatt så grovt og systematisk feil over et så langt tidsrom ville mediene krevd at de skulle stå til ansvar for det. Hvem gjør det når mediene selv har gjort det? Kanskje noen bloggere skal drite ut Dagbladet litt?

Dagbladet burde be Carl I. Hagen og Fremskrittspartiet offentlig om unnskyldning for tjue år med ufortjent hets. Hva med en forside som sier: "Sorry, Carl Ivar, vi tok feil. Det finnes ikke noe flerkulturelt samfunn"? De bør også argumentere for at han skal få Fritt Ords pris for sitt lange engasjement for å ta opp upopulære temaer. I den grad Hagen og FrP har tatt feil i noe er det fordi selv de kan ha undervurdert farene ved muslimsk innvandring. Ellers har de stort sett hatt rett i det meste. Dagbladet har drevet intellektuell terrorisme mot alle de som har kritisert et flerkulturelt samfunn som nå åpenbart ikke fungerer. Til en viss grad har denne intellektuelle terrorismen hjulpet med å gi virkelig terrorisme et fotfeste i Norge. Da Mulla Krekar stod helt åpenlyst og truet Norge med terrorangrep om han ble utvist, skrev Dagbladet på lederplass at riktignok likte de ikke det Krekar sa, men at "det er de ubehageligste ytringene som trenger det sterkeste ytringsvernet". En prisverdig innstilling til ytringsfriheten. Bare synd Dagbladets redaksjon har korttidshukommelse som en middels norsk gullfisk. Før valgkampen i år gikk nemlig Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) ut med en erklæring der alle partiene skulle undertegne et løfte om å holde en "snill" valgkamp i innvandringsspørsmål. Alle unntatt FrP undertegnet, og FrP fikk kjeft for at de ikke lot seg presse med på dette. Dersom Dagbladet var så opptatt av ytringsfrihet burde de kanskje spurt hvorfor en statsstøttet institusjon som SMED fikk lov til å drive en slik åpenbar innskrenking av den offentlige debatten. Dagbladet bryr seg om ytringsfriheten til islamske terroristsympatisører som Krekar, men ikke til Olga fra Drammen som helst ikke vil at flere slike som Krekar skal kunne bruke Norge som sosialkontor og true oss etterpå.

Dagbladet har selv skrevet at "rasismen må bekjempes med andre midler enn forbud mot ytringer. Når man krever forbud mot ytringer, taler det om en mistillit til det sivile samfunnet. Når lovendringer innføres i Norge uten videre debatt og uten informasjon, taler det ikke bare om en mistillit, men om et nærmest bevisstløst sivilsamfunn." Hvorfor gjorde da Dagbladet ingenting da Erna Solberg satt og sa helt åpenlyst i deres egen avis at ytringsfriheten skal vesentlig innskrenkes, noe som da også skjer fra 2006 gjennom diskrimineringsloven og innskjerping av rasismeparagrafen? I følge Solberg er dette "først og fremst utformet med tanke på mennesker med etnisk bakgrunn", noe som på godt norsk betyr at en innvandringsdebatt som allerede hemmes av rasismehysteri nå skal knebles ytterligere. Innvandringen koster oss derfor mye mer enn bare penger: Den har allerede kostet oss vår trygghet, med stadig mer aggressive innvandrergjenger i mange byer og stigende terrortrusler fra muslimer. Og nå koster den oss delvis vår frihet.

Hva med å slå et slag for pressefriheten ved å gjentrykke de tegningene av Muhammed som danske Jyllands-Posten har fått trøbbel med? Kanskje kunne man også påpeke at den pakistanske gruppen som nå utsteder en dusør til den som dreper de danske illustratørene er den Qazi Hussein Ahmad var leder for da han besøkte blant annet Norges regjering ved Erna Solberg nylig? Den samme Solberg som altså vil ha "dialog" med muslimske fascister, men aktivt knebler sin egen befolkning. Eller kan det tenkes at Dagbladet synes religionskritikk er interessant bare når man kan hetse kristne? Først av alt bør Dagbladet kjøre en kampanje, sammen med resten av norsk presse, for å få Stortinget til å omstøte den fullstendig uakseptable diskrimineringsloven før den trer i kraft i 2006. Hvis ikke, kan man en gang for alle slå fast at Dagbladets snakk om ytringsfrihet er tom retorikk, bortsett fra når de kan omtale Norges nest største parti som "brungrumsete".
BAKGRUNNSINFORMASJON:

Mange innvandrerbarn trenger hjelp


Familien til 47 prosent av barn med ikke-vestlig bakgrunn trengte sosialhjelp i løpet av 2001. Dette er nesten ti ganger så mange som blant norske barnefamilier.


Innvandrere på trygdetoppen


En svært høy prosentandel av førstegenerasjons innvandrerne i Norge får sosialhjelp, uføretrygd eller andre former for offentlige støtte. Det fastslår samfunnsøkonom Tyra Ekhaugen, doktorgradsstipendiat ved Frisch-senteret i Oslo. Ekhaugen går langt i å motsi det en rekke politikere i mange år har hevdet; nemlig at Norge må løse sitt behov for arbeidskraft ved mer innvandring. Hvis ikke norsk integrasjonspolitikk legges drastisk om, vil innvandringen fortsette å bidra til en økt snarere enn til en redusert forsørgelsesbyrde, dvs. til at byrdene på den arbeidende befolkning blir større i stedet for mindre. Generelt sett har Norge bare vært i stand til å utnytte arbeidskapasiteten til innvandrere fra den tredje verden i perioder med ekstrem høykonjunktur, ifølge Ekhaugen. Forskere fra blant annet Statistisk sentralbyrå (SSB) har flere ganger hevdet at "innvandringen går seg til gjennom tid". Tyra Ekhaugens avhandling tyder på at SSB tar feil.

- Kriminelle utlendinger må utvises


I Norge er vi naive. Det er et enormt gap mellom det folk oppfatter som virkelighet og den faktiske kriminelle virkeligheten. Arne Johannessen og Politiets Fellesforbund vil utvise utlendinger som begår kriminalitet. - I 1993 ble ble det anslått at krininaliteten i Norge koster omlag 40 milliarder kroner i året Det er dessverre grunn til å frykte at mørketallene i dag er minst det dobbelte - mellom 80 og 100 milliarder kroner, sier forbundslederen.

Den nye underklasse


Mange indvandrerkvinder forklarer, at de ikke søger job, fordi de skal passe børn, og familien ikke ønsker at de arbejder. En anden faktor er, at mange ville gå ned i indkomst, hvis konen tog et job. En ny undersøgelse fra Rockwoolfondens forskningsenhed har netop sat fingeren på dette punkt. Undersøgelsen viser, at mange indvandrere har meget lidt økonomisk at vinde ved at tage et job. 35 procent af de beskæftigede indvandrere, som stod i en A-kasse i 2001, havde mindre end 500 kroner ekstra om måneden ved at gå på arbejde frem for at være arbejdsløs. I dag koster det samfundet 33 milliarder kroner årligt, at indvandrerne ikke er i arbejde i samme omfang som danskerne.

Indvandrere er på overførselsindkomst


Langt flere indvandrere end danskere modtager overførselsindkomster. Det drejer sig om 25 procent af danskerne, mens det for eksempelvis irakere og somaliere er over 70 procent, der forsørges af det offentlige, viser en ny undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet. For indvandrere fra ikke-vestlige lande drejer det sig om 42 procent.

Every other immigrant unfit for work


Every other immigrant from the Third World lacks the qualifications for even the most menial jobs on the organised Danish labour market, a new study finds. Daily newspaper Politiken reported on Monday that an unreleased study from the Rockwool Foundation Research Unit, a privately funded social and economic research institution, revealed that immigrants were worse off than previously thought. 'The new figures indicate that up to half the group will have problems handling a job corresponding to the minimum wage of unskilled labourers,' said the unit's research chief Torben Tranæs. 'If you look at the immigrant population, lack of qualifications will be an enormous problem.'

Velfærdskommisionen foreslår indvandrerstop


Et stop for indvandring fra mindre udviklede lande kan løse problemet med, at færre unge skal forsørge flere gamle, mener Velfærdskommissionen.En total opbremsning i indvandringen fra mindre udviklede lande kan spare statsfinanserne for 50 mia. kr. om året i 2040. "Velfærdskommissionen påpeger, at indvandring ikke vil løse problemet, snarere tværtimod. Mens en nyfødt dansker i gennemsnit vil koste samfundet 750.000 kr. fra vugge til grav, vil omkostningen på en indvandrer på grund af generelt lavere erhvervsdeltagelse være 2,5 mio. kr., vurderer Velfærdskommissionen. »Det er således knap tre fjerdedele af det samlede langsigtede finansieringsproblem, der tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande,« skriver Velfærdskommissionen.“


En del innvandrere oppfatter Skandinavia som et stort sosialkontor:

An Immigrant's Tale

In Sweden my family encountered a political system that seemed very strange. The borders were apparently not very heavily watched, since the smuggler could drive us all the way from Berlin to Stockholm without encountering any government officials. The driver bragged about how he was responsible for getting thousands of people into the country. The interpreter told us that Sweden is a country where the government will put a check into your mailbox each month if you don't work. She explained that there was no reason to get a job. Although my mother got several jobs, we concluded that this really didn't improve our family's economy. During the sixteen years we have been in Sweden, my mother has in total worked less than one year.

Selsom kronikk om Mekka-tur i Aftenposten


"Fordi jeg jobbet for en pakistansk butikk, men arbeidet der er helt "uoffisielt": Hverken sjefen eller jeg betaler skatt til norske myndigheter. Jeg har videre 100 prosent uføretrygd og mottar full stønad fra trygdebudsjettet, og jeg skammet meg ikke over det. Jeg må være lur for å tjene mest mulig penger, fordi dette er det eneste formålet mitt med å være i Norge. Allah, derimot, er alltid imot penger som er tjent ved hjelp av knep, og sier at den slags penger ikke er lovlig i det hele tatt for en muslim. Når det gjelder kjøringen min, er jeg også litt sleip, for jeg kjører uten førerkort og narrer myndighetene når jeg blir spurt om å vise førerkortet. Da svarer jeg alltid til politiet:"Å, beklager - lommeboken med førerkortet ligger igjen hjemme, men vær snill å sjekke personnummeret mitt!" Navnet mitt står ikke skrevet i ansiktet mitt og avslører hvem jeg er, så jeg bruker å gi dem navnet og personnummeret til vennen min som har gyldig førerkort."


Innvandringen er en av de viktigste grunnene til at den svenske velferdsstaten nå er i full oppløsning:

Vad kostar invandringen?

Invandringens kostnader uppgick enligt mina beräkningar 1999 till 267 miljarder kronor. 1990 uppgick kostnaden för invandringen till 100 mdr. Den starka ökningen under nio år upp till 267 mdr beror bland annat på att vi har en kostsam välfärd, som även invandrarna får del av. Invandringskostnaden ökade årligen med 11 procent under hela 1990-talet. Det är nästan tre gånger så mycket som ökningen för hela den offentliga sektorn.

Invandrarna kostar 30 mdr inte 267


Invandrarna kostar 30 mdr inte 267. För närvarande är läget att invandrarna årligen tar i anspråk cirka 30 miljarder kronor mer av den offentliga sektorn än vad de bidrar med i form av direkta och indirekta skatter samt socialförsäkringsavgifter. Denna skillnad finansieras av infödda, vilket således blir kostnaden för denna grupp.

Vem ska försörja flyktingarna?


Flyktingar. Flyktingmottagandet kommer att öka kraftigt. Enligt Andreas Carlgren på Integrationverket väntas 24 000 människor till Sverige under 2006 — en tredubbling av det kommunala flyktingmottagandet på ett år. En hel liten svensk småstad! Men Herre Gud, vem skall betala för försöjningen av alla dessa människor? Sverige har redan det högsta skattetrycket i EU, och medborgarna får minst ut tjänster för pengarna. Visst kan man tycka synd om dessa männsikor som är ifråga, men det finns miljarder människor som det är synd om, och alla kan inte bo i Sverige! Den svenska invandrarpolitiken kostar flera hundra miljarder kronor per år. Kan vi inte reda upp problemen med alla de invandrargetton som redan finns innan vi tar ännnu fler från vilt främmande kulturer? Finns det ingen verklighetsförankring hos de svenska politikerna? Det bör väl tilläggas att merparten av dessa 24 000 människor redan fått avslag på sina asylanskökningar!

"Svenska modellen fungerar inte"


Den svenska modellen fungerar inte längre. Sverige är inte längre en välfärdsstat. En ny forskarraport visar att antalet sysselsatta har minskat kraftigt, med drygt 250.000 personer under de senaste tio åren. Två forskare vid Internationella handelshögskolan i Jönköping har kartlagt samtliga vuxna som inte arbetar. Inte bara de arbetslösa, utn även långtidssjukskrivna, förtidspensionerade, studerabde och andra utanför arbetsmarknaden. Rapporten visar att cirka 23 procent av den arbetsföra befolkningen är "icke arbetande", skriver professor Bo Södersten som leder forskargruppen.

Søkte asyl for å stjele

En liga fra tidligere Jugoslavia søkte asyl for å begå kriminalitet i Sverige. På tre måneder begikk de 2000 forbrytelser. Falske familier hadde med seg "barn" som kunne stjele mens "familiene" bodde gratis med sosialstønad. "Familiene" kom til Malmø i juni og juli i år og hevdet de var forfulgte i det tidligere Jugoslavia. Migrationsverket i Sverige sendte dem til asylmottak i Kronoberg der de ble sendt videre til leiligheter i området. De fikk penger til livsopphold, manglet de noe, så fikk de ekstrabidrag. Fra sitt faste sted i Kronoberg startet de tyverier i Halmstad, Ljungby, Växsjö, Kalmar, Malmø og Karlskrona, skriver aftonbladet.se De fremstod som familier. Alle tenåringene ble oppgitt til å være under 15 år, (under den kriminelle lavalder).

0 Comments:

Post a Comment

<< Home