Wednesday, June 15, 2005

Krav om justisminister Dørums avgang

Den norske bloggeren Fjordman gir sin tillatelse på forhånd til at alle som ønsker det kan kopiere, republisere, sende inn som kronikk eller leserinnlegg til avis, eller gjentrykke hele eller deler av alle mine norske tekster etter fritt ønske, så lenge du tilhører et demokratisk (ikke høyreekstremt) ståsted. Du kan også klippe og lime fra flere av dem, men ikke blande mine tekster med andres, da jeg ikke lenger vil ha kontroll på hvilke meninger som formidles med min støtte. Dersom du blander mine tekster med egne skrifter, foretrekker jeg at du ikke nevner mitt navn. De som sender inn mine tekster til aviser kan bruke sitt eget navn, og dersom de ønsker det nevne at teksten gjengis med tillatelse av Fjordman. Det er hyggelig, men absolutt intet krav, dersom en referanse gis til min blog. Du kan godt emaile teksten til venner, men vennligst ikke start noen organisert emailaksjon rettet mot politikere eller offentlige personer. Dette kan oppfattes som spam. Dersom du på reint privat initiativ skulle ønske å sende en email, har jeg samlet noen aktuelle emailadresser i denne posten.


Engelsk oppdatering her, samt videre forklaring her: Rape: Nothing to do with Islam?. Beslektede temaer blir også behandlet i Fjordmans manifest for Stortingsvalget 2005.
5. september 2001 presenterte Aftenposten tall fra oslopolitiet som viste at ikke-vestlige innvandrere var kraftig overrepresentert i voldtektssaker. I hele 65 prosent av de anmeldte voldtektene i Oslo var de anmeldte av ikke-vestlig opprinnelse, og i 80 prosent av tilfellene var offeret en etnisk norsk kvinne. Til sammenligning utgjorde ikke-vestlige innvandrere bare 14 prosent av befolkningen i Oslo. Danmark offentliggjorde nesten identiske tall samtidig. I 2004 gikk en dansk mufti offentlig ut og sa at kvinner som ikke bruker slør har seg selv å takke dersom de blir voldtatt. Dette er en meget utbredt oppfatning blant muslimske menn i mange land. I Dagbladet 6. september 2001 sa professor Unni Wikan at hun ikke var overrasket over tallene som viste at 65 prosent av voldtektsanmeldte menn i Oslo var ikke-vestlige menn. Hun ba norske kvinner kle seg mindre dristig. ”Jeg vil ikke legge skylden for voldtektene på de norske kvinnene. Men norske kvinner må innse at vi lever i et flerkulturelt samfunn, og innrette seg deretter.” Hun pekte også på at voldtektsmenn i de fleste muslimske land knapt blir straffet. ”De fleste steder mener man at det er kvinnen som har skylden for voldtekten. Og det er rimelig at innvandrere tar med seg slike holdninger når de flytter hit til landet”, sa professoren, som selv har levd mange år i muslimske land. Venstres Oslo-topp, Odd Einar Dørum, reagerte på Wikans syn og mente at innvandrere må lære spillereglene i Norge. ”Hennes påstander opprører meg personlig,” sa Dørum, som har skrevet forordet til en bok om voldtekt. Han mente Wikans holdninger påfører voldtektsofre nye overgrep. ”Få tallene på bordet. En drittsekk er en drittsekk, uansett hudfarge.”

Undertegnede har forgjeves forsøkt å finne nyere tall som viser andelen av innvandrere på voldtektsstatistikken i Oslo, men har hittil ikke lykkes. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at problemet eller holdningene bak det er blitt borte. 26. mars 2004 ble en 25 år gammel irakisk kurder dømt til sju års fengsel i Gulating lagmannsrett for voldtekt og overgrep mot sju jenter mellom 12 og 16 år. Kurderen nektet for å ha voldtatt jentene og sier alt skjedde frivillig. - De er horer alle, ropte kurderen da han fikk dommen. Ikke bare norske jenter blir utsatt for slik nedvurdering, men også muslimske jenter som oppfører seg ”uskikkelig”. 21. september 2004 truet muslimske innvandrere på fotballaget Djerv med å voldta flere av det kvinnelige publikummet, deriblant jenter helt ned til 11 år gammel. 16. mars 2005 ble syv asylsøkere, alle kurdere fra Irak i alderen 20 til 27 år, siktet i det som kan være en av Norgeshistoriens groveste serievoldtekter. 12 ganger i løpet av én natt skal den 16 år gamle norske jenta ha blitt voldtatt. Nå kan man selvsagt hevde at dette bare er enkelttilfeller, og at forbrytere finnes overalt. Det er godt mulig, men det begynner å bli mange slike enkelttilfeller, og offentligheten har krav på å vite hvor mange.

18. januar 2005 meldte Dagsavisen at det aldri før er blitt anmeldt så mange voldtekter i Oslo. Også voldtektsmottaket ved Legevakta og hjelpesenteret Dixi har hatt flere henvendelser enn noen gang tidligere. Likevel nevnes ikke den etniske bakgrunnen til overgriperne med ett ord, i motsetning til fire år før. Det er meget nærliggende å tro at norske myndigheter skjuler statistikker som viser voldtekter begått av innvandrere mot norske kvinner i deres egen hovedstad fordi man ikke vil "bidra til rasisme". Det er i tilfelle oppsiktsvekkende, særlig når vår statsminister ellers er opptatt av livsviktige ting som IKEA-katalogen. Det er også påfallende at denne mentaliteten er helt i tråd med retningslinjene utarbeidet av Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED) siden 2001, der norske politikere skriftlig forplikter seg til ikke å si noe som "kan bidra til fremmedfrykt", selv om det er riktig. Det er klart at Dørum i 2001 var sjokkert over statistikken og forlangte at tallene skulle legges på bordet. Det er også like klart at i 2005 blir de ikke lenger offentliggjort, selv om politiets tall fra januar 2005 viser det høyeste antallet voldtekter som noen gang er registrert i Oslo. Undertegnede finner det på bakgrunn av disse opplysningene naturlig å be om justisminister Odd Einar Dørums avgang, og at integreringsminister Erna Solberg og statsminister Kjell-Magne Bondevik offentlig ber om unnskyldning for at deres regjering har vært ansvarlig for å holde tilbake sentral informasjon om norske kvinners sikkerhet i likestillingslandet Norge.

Saken bør imidlertid også reise flere andre viktige spørsmål. Er det akseptabelt at ikke-folkevalgte institusjoner som SMED bruker norske skattepenger til å reelt innskrenke ytringsfriheten i innvandringsdebatten, når den faktisk går på helsa løs? Er det akseptabelt at våre myndigheter gang på gang setter innvandreres interesser over de til innfødte nordmenn, som synes å ha blitt annenrangs innbyggere i eget land.? I april 2005 vedtok Stortinget, mot bare Fremskrittspartiets stemmer, den nye diskrimineringsloven, som skal tre i kraft januar 2006. Når Stortinget nå, på tvers av både nasjonal og internasjonal rettspraksis, har vedtatt en lov om innføring av omvendt bevisbyrde og erstatningsansvar betyr det at alle nordmenn som blir beskyldt for diskriminering av innvandrere er skyldig dersom de ikke klarer å bevise noe annet. Omvendt bevisbyrde vil derfor skape svært mange justismord. Det vil være ulovlig for nordmenn å nekte muslimske kvinner å bruke slør på jobb. Våre politikere bidrar dermed til utbredelsen av islamsk slør, samtidig som norske kvinner som ikke bruker slør blir trakassert av innvandrere og sett på som horer. Betyr ikke dette at våre egne ledere bidrar til å utsette norske kvinner for fare, gjennom å forsterke inndelingen mellom ”gode” kvinner som bruker slør og ”uskikkelige” kvinner som ikke gjør det? Dersom dette problemet allerede er så stort, hvordan vil det bli når nordmenn om få tiår blir i mindretall i sitt eget land? Må norske kvinner gå med slør i Norge for å unngå overfall, slik det allerede rapporteres om fra franske innvandrergettoer? Burde man ikke heller forby slør? Hvor mye informasjon om innvandringens skyggesider holder myndighetene egentlig skjult, samtidig som ledende politikere gjentar påstanden om at fortsatt innvandring er sunt for landet? Det er på tide vi har en omfattende debatt om disse temaene, der alle kort legges på bordet.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home